Hotline: 0985.305.307
Trang chủ / Hướng Dẫn / Văn Bản Pháp lý hoá đơn điện tử Viettel / Video Hướng dẫn sửa 30% hóa đơn theo TT92

Video Hướng dẫn sửa 30% hóa đơn theo TT92


2

Thông số kĩ thuật

Hướng dẫn sửa 30% hóa đơn theo TT92 

 

 

 

https://viettelsolution.com.vn/download/soft/gtkt_giam_30.zip

Sản phẩm khác

Giải pháp cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial

Giải pháp cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial

CHI TIẾT

Cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial :

 

Đăng ký 2 serial AA/19E và AB/19E

Dãy AA/19E có số từ 1 - 1000

Dãy AB/19E có số từ 1 - 1000

Dãy AA/19E xuất liên tục khi có hóa đơn điện tử

Dãy AB/19E dùng để dự phòng xuất chừa hóa đơn