Hotline: 0975.023.626
Trang chủ / Doanh nghiệp / Giao dịch điện tử / Tích hợp api QRcode thanh toán động theo số tiền và nộp dung hóa đơn

Tích hợp api QRcode thanh toán động theo số tiền và nộp dung hóa đơn

Tích hợp api QRcode thanh toán động theo số tiền và nộp dung hóa đơn

2

Báo giá

STT

Hạng mục

Diễn giải

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

VAT (10%)

Tổng tiền

1

Gói qrcode thanh toán

Quét qrcode thanh toán theo số xe theo số hóa đơn hoặc số xe

tính theo số hóa đơn

100.000

200

20.000.000

-

20.000.000

Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng.

20.000.000

 

Các gói dịch vụ khác bạn quan tâm

Mẫu hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 và Nghị Định 123
Mẫu hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 và Nghị Định 123
Hóa đơn điện tử
Hóa đơn điện tử
Công ty tỷ giá ngoại tệ, vàng theo thời gian thực
Công ty tỷ giá ngoại tệ, vàng theo thời gian thực
QRcode thanh toán theo hóa đơn tích hợp api
QRcode thanh toán theo hóa đơn tích hợp api
Tích hợp api hóa đơn mua vào - đầu vào, đầu ra - bán ra
Tích hợp api hóa đơn mua vào - đầu vào, đầu ra - bán ra
Hợp đồng điện tử Smart Vcontract
Hợp đồng điện tử Smart Vcontract
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
CHỮ KÝ SỐ
CHỮ KÝ SỐ
INTERNET CÁP QUANG
INTERNET CÁP QUANG