Hotline: 0985.305.307
Trang chủ / Doanh nghiệp / Giải pháp CNTT / VIETTEL DATA MINING PLATFORM - Phân tích dữ liệu

VIETTEL DATA MINING PLATFORM - Phân tích dữ liệu

VIETTEL DATA MINING PLATFORM - Phân tích dữ liệu

1

Giới thiệu DMP

VIETTEL DATA MINING PLATFORM

Nền tảng khai phá dữ liệu cho doanh nghiệp Việt Nam

data mining platforms data mining platform tools data mining platform definition stream data mining platform algorithms performance evaluation and research trends orange data mining platform database data mining platform data mining software platform data mining collaboration platform a data mining platform artificial intelligence data mining platform a cancer microarray database and integrated data-mining platform what is a data mining platform social media data mining platform viettel data mining platform

2

Demo

Link : http://vietteldmp.vn/

 

 

Các gói dịch vụ khác bạn quan tâm

PM vBHXH (bảo hiểm xã hội)
PM vBHXH (bảo hiểm xã hội)
phần mềm quản lý nhà thuốc GPP
phần mềm quản lý nhà thuốc GPP
Quản lý danh tiếng trên internet - Reputa
Quản lý danh tiếng trên internet - Reputa
RPA Tự Động Hoá Quy Trình - giúp thay thế các nghiệp vụ thủ công lặp đi lặp lại trong quy trình
RPA Tự Động Hoá Quy Trình - giúp thay thế các nghiệp vụ thủ công lặp đi lặp lại trong quy trình
Chữ ký số token kho bạc nộp ngân sách nhà nước
Chữ ký số token kho bạc nộp ngân sách nhà nước
Dịch vụ thu phí không dừng tự động ePass Viettel
Dịch vụ thu phí không dừng tự động ePass Viettel
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
CHỮ KÝ SỐ
CHỮ KÝ SỐ
INTERNET CÁP QUANG
INTERNET CÁP QUANG