Hotline: 0975.023.626
Trang chủ / Doanh nghiệp / Giao dịch điện tử / Dịch vụ xác thực thuể bao di động viettel - eKyc

Dịch vụ xác thực thuể bao di động viettel - eKyc

Dịch vụ xác thực thuể bao di động viettel - eKyc

1

Xác thực thông tin khách hàng dựa trên dữ liệu viễn thông

Dịch vụ xác thực thông tin  địa chỉ của khách hàng  cung cấp bằng cách đưa ra  các kết quả xếp hạng mức  độ tỉ lệ xuất hiện của thuê  bao tại địa điểm khai báo.

Dịch vụ xác thực thông tin các   số   điện   thoại  thường xuyên liên hệ với Khách hàng bằng cách đưa ra các kết quả xếp hạng mức độ, tần suất liên hệ giữa số điện thoại khách hàng với số điện thoại  tham chiếu đã khai báo.

  • Nguyên tắc xác thực dựa trên sự đồng ý của khách hàng.
  • Kết quả trả lại cho Tổ chức sử dụng là kết quả dạng sau xử lý/phân tích dựa trên input là thông tin của thuê bao.

 

 

Các loại dữ liệu khách hàng chia sẻ

Dữ liệu đầu ra KQ trả về

1

Thông tin Profile bản

 

1.2

- Xác thực CMTND/CCCD

Đúng/Sai

1.3

- Xác minh Họ tên thuê bao

Đúng/Sai

1.4

- Ngày kích hoạt sim

Đúng/Sai

1.5

- Thời điểm đổi IMEI

Cao/Trung bình/Thấp/Unknown

2

Thông tin Profile CAC

 

2.1

- Tần suất xuất hiện Địa chỉ A trong 7 ngày

Cao/Trung bình/Thấp/Unknown

2.2

- Tần suất xuất hiện Địa chỉ A trong 30 ngày

Cao/Trung bình/Thấp/Unknown

2.3

- Tần suất xuất hiện Địa chỉ B trong 7 ngày

Cao/Trung bình/Thấp/Unknown

2.4

- Tần suất xuất hiện Địa chỉ B trong 30 ngày

Cao/Trung bình/Thấp/Unknown

2.5

- Tần suất xuất hiện Địa chỉ C trong 7 ngày

Cao/Trung bình/Thấp/Unknown

2.6

- Tần suất xuất hiện Địa chỉ C trong 30 ngày

Cao/Trung bình/Thấp/Unknown

3

Thông tin Profile REFPHONE

 

3.1

- Xếp hạng Tần suất liên hệ với SĐT A

Cao/Trung bình/Thấp/Unknown

3.2

- Xếp hạng Thời lượng liên hệ với SĐT A

Cao/Trung bình/Thấp/Unknown

3..3

- Xếp hạng Tần suất liên hệ với SĐT B

Cao/Trung bình/Thấp/Unknown

3.4

- Xếp hạng Thời lượng liên hệ với SĐT B

Cao/Trung bình/Thấp/Unknown

4

Thông tin Profile IMEI

 

4.1

- IMEI tại thời điểm X

Đúng/Sai

4.2

- IMEI trong vòng X-90 ngày

Cao/Trung bình/Thấp/Unknown

4.3

- [IMEI; tần suất xuất hiện]

Cao/Trung bình/Thấp/Unknown

2

LỢI ÍCH CỦA ĐỊNH DANH KHÁCH HÀNG ĐIỆN TỬ

T ĐNG HÓAQUẢN DỮ LIỆU  TẬP TRUNG

-Quy trình thực hiện trực tuyến, được  kiểm duyệt theo quy trình tự động.

-Dữ liệu lưu trữ, xử lý tập trung tại

CSDL của ngân hàng/TCTC

PHÁT HIỆN & GITHIỂU GIAN LN

-Loại bỏ gian lận giữa nhân viên ngân hàng và khách hàng.

-Phát hiện gian lận tự động bằng công nghệ và quy trình bảo mật

GIA TĂNG TRI NGHIỆKHÁCH HÀNG

-Tiết kiện đến trên 70% thời gian để hoàn thành các thủ tục so với KYC truyền thống

-Trải nghiệm thú vị trên nền tảng số của chính ngân hàng/TCTC

CẮT GIẢM CÔNG VIỆC  GIY T VÀ CON NI

-Giảm tải 100% nghiệp vụ KYC khách  hàng trực tiếp bằng nhân viên ngân hàng

-Cắt giảm trên 80% giấy tờ so với nghiệp vụ KYC thông thường

 

3

BÀI TOÁN NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH

ØBacktest trên dữ liệu chuẩn của TCTC

ØPhát hiện các hồ sơ không đủ yêu cầu, các hình thức, giả mạo, gian lận

ØNghiệp vụ: mở tài khoản, phát hành thẻ, tín dụng, phê duyệt khoản vay …

 

ØOCR: CMTND/CCCD

Nội dung

Full name

Birth_DT

ID Card

Issue date

Issue Place

Case test

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Kết quả

95.14%

96.20%

93.14%

93.35%

96.08%

ØFace Matching

Nội dung

Face matching

Case test

1.000

Kết quả

96.66%

4

Giá dịch vụ

Giá dịch vụ xác thực thuê bao

Các gói dịch vụ khác bạn quan tâm

Thuế điện tử Vtax
Thuế điện tử Vtax
Dịch vụ chữ ký số Cloud CA, HSM
Dịch vụ chữ ký số Cloud CA, HSM
Hợp đồng điện tử Viettel Vcontract
Hợp đồng điện tử Viettel Vcontract
Viettel Pay - thu hộ chi hộ
Viettel Pay - thu hộ chi hộ
Công ty tỷ giá ngoại tệ, vàng theo thời gian thực
Công ty tỷ giá ngoại tệ, vàng theo thời gian thực
Mẫu hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 và Nghị Định 123
Mẫu hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 và Nghị Định 123
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
CHỮ KÝ SỐ
CHỮ KÝ SỐ
INTERNET CÁP QUANG
INTERNET CÁP QUANG