Hotline: 0975.023.626
Trang chủ / Doanh nghiệp / Giải pháp CNTT / phần mềm quản lý nhà thuốc GPP

phần mềm quản lý nhà thuốc GPP

phần mềm quản lý nhà thuốc GPP

1

Giới thiệu phần mềm quản lý nhà thuốc GPP

Phần mềm Quản lý nhà thuốc Viettel GPP
Viettel PMS tin học hóa toàn bộ hoạt động của nhà thuốc bao gồm:
Quản lý hoạt động bán hàng
Quản lý hóa đơn
Quản lý kho
Quản lý danh mục nhà cung cấp, khách hàng, hàng hóa
Báo cáo thống kê
Quản lý công nợ
Databoard quản lý tổng hợp
Viettel GPP triển khai đơn giản, nhanh chóng với công nghệ điện toán đám mây, không cần cài đặt, vận hành và luôn bảo mật

2

Gói giá

link pm : http://daotao.gpp.com.vn

user : hy60_admin   pass : 123456a

Các gói giá thanh toán trên 1 năm

#

Gói cước

Loại gói cước

Số lượng Account được cấp

Đơn giá
(vnđ/tháng)

Mô tả

1

Gói Trạm y tế xã/phường (tủ thuốc)

Gói chính

Không giới hạn

100.000

Hỗ trợ tính năng chuỗi nhà thuốc (TTYT Quận/huyện ký cho các TYT)

+ Trả trước 6 tháng tặng 3 tháng.

+ Trả trước 12 tháng tặng 6 tháng.

2

Gói nhà thuốc - 2 Account

Gói chính

2 Account

150.000

Không hỗ trợ tính năng chuỗi nhà thuốc.

+ Trả trước 6 tháng tặng 1 tháng.

+ Trả trước 12 tháng tặng 3 tháng.

 

 

3

Gói nhà thuốc - không giới hạn Account

Gói chính

Không giới hạn

355.000

4

Gói chuỗi nhà thuốc - 3 account

Gói chính

3 Account

150.000

Hỗ trợ tính năng chuỗi nhà thuốc

+ Trả trước 6 tháng tặng 1 tháng.

+ Trả trước 12 tháng tặng 3 tháng.

5

Gói chuỗi nhà thuốc - không giới hạn Account

Gói chính

Không giới hạn

505.000

6

Gói bổ sung 1 Account

Gói bổ sung

1 Account

50.000

 

7

Gói bổ sung 2 Account

Gói bổ sung

2 Account

85.000

 

8

Gói bổ sung 3 Account

Gói bổ sung

3 Account

120.000

 

 

Các gói dịch vụ khác bạn quan tâm

DMS.LITE – Giải pháp bán hàng, kênh phân phối chuyên nghiệp
DMS.LITE – Giải pháp bán hàng, kênh phân phối chuyên nghiệp
CAMERA VIETTEL - VCAM
CAMERA VIETTEL - VCAM
Phần mềm học tập, làm việc, họp, tại nhà, hội nghị truyền hình VIETTEL - VMEET
Phần mềm học tập, làm việc, họp, tại nhà, hội nghị truyền hình VIETTEL - VMEET
PM vBHXH (bảo hiểm xã hội)
PM vBHXH (bảo hiểm xã hội)
VIETTEL PACS - GIẢI PHÁP LƯU TRỮ VÀ TRUYỀN TÀI HÌNH ẢNH Y TẾ
VIETTEL PACS - GIẢI PHÁP LƯU TRỮ VÀ TRUYỀN TÀI HÌNH ẢNH Y TẾ
Chữ ký số token kho bạc nộp ngân sách nhà nước
Chữ ký số token kho bạc nộp ngân sách nhà nước
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
CHỮ KÝ SỐ
CHỮ KÝ SỐ
INTERNET CÁP QUANG
INTERNET CÁP QUANG