Hotline: 0975.023.626
Trang chủ / Doanh nghiệp / Giải pháp CNTT / Quản lý dữ liệu đấu thầu tích hợp api muasamcong

Quản lý dữ liệu đấu thầu tích hợp api muasamcong

Quản lý dữ liệu đấu thầu tích hợp api muasamcong

1

Hướng dẫn sử dụng

Truy cập link :

http://muasamcong.viettelsolution.com.vn/

user : 0100109106-784_deli
pass : 111111a@A

 

 

Các gói dịch vụ khác bạn quan tâm

VIETTEL DATA MINING PLATFORM - Phân tích dữ liệu
VIETTEL DATA MINING PLATFORM - Phân tích dữ liệu
Giải pháp định danh khách hàng điện tử Viettel eKYC
Giải pháp định danh khách hàng điện tử Viettel eKYC
Đại lý hóa đơn điện tử, chữ ký số, internet, sim Viettel
Đại lý hóa đơn điện tử, chữ ký số, internet, sim Viettel
Chữ ký số token kho bạc nộp ngân sách nhà nước
Chữ ký số token kho bạc nộp ngân sách nhà nước
Hóa đơn điện tử cho cửa hàng xăng dầu Viettel vnpt fpt
Hóa đơn điện tử cho cửa hàng xăng dầu Viettel vnpt fpt
Quản lý danh tiếng trên internet - Reputa VnSocial
Quản lý danh tiếng trên internet - Reputa VnSocial
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
CHỮ KÝ SỐ
CHỮ KÝ SỐ
INTERNET CÁP QUANG
INTERNET CÁP QUANG