Hotline: 0975.023.626
Trang chủ / Doanh nghiệp / Giải pháp CNTT / Quản lý dữ liệu đấu thầu tích hợp api muasamcong

Quản lý dữ liệu đấu thầu tích hợp api muasamcong

Quản lý dữ liệu đấu thầu tích hợp api muasamcong

Hotline hỗ trợ call hoặc zalo : 0985 305 307


1

Hướng dẫn sử dụng

Truy cập link :

http://muasamcong.viettelsolution.com.vn/

user : 0100109106-784_deli
pass : 111111a@A

 

 

Các gói dịch vụ khác bạn quan tâm

Hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền viettel
Hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền viettel
Phần mềm học tập, làm việc, họp, tại nhà, hội nghị truyền hình VIETTEL - VMEET
Phần mềm học tập, làm việc, họp, tại nhà, hội nghị truyền hình VIETTEL - VMEET
VIETTEL DATA MINING PLATFORM - Phân tích dữ liệu
VIETTEL DATA MINING PLATFORM - Phân tích dữ liệu
RPA Tự Động Hoá Quy Trình - giúp thay thế các nghiệp vụ thủ công lặp đi lặp lại trong quy trình
RPA Tự Động Hoá Quy Trình - giúp thay thế các nghiệp vụ thủ công lặp đi lặp lại trong quy trình
VIETTEL PACS - GIẢI PHÁP LƯU TRỮ VÀ TRUYỀN TÀI HÌNH ẢNH Y TẾ
VIETTEL PACS - GIẢI PHÁP LƯU TRỮ VÀ TRUYỀN TÀI HÌNH ẢNH Y TẾ
CAMERA VIETTEL VNPT FPT AI - VCAM
CAMERA VIETTEL VNPT FPT AI - VCAM
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
CHỮ KÝ SỐ
CHỮ KÝ SỐ
INTERNET CÁP QUANG
INTERNET CÁP QUANG