Hotline: 0975.023.626
Trang chủ / Doanh nghiệp / Giải pháp CNTT / Phần mềm dms viettel quản lý kênh phân phối mới 4.0

Phần mềm dms viettel quản lý kênh phân phối mới 4.0

Phần mềm dms viettel quản lý kênh phân phối mới 4.0

1

Demo và hướng dẫn sử dụng DMS mới 4.0 công nghệ AI

Demo và hướng dẫn sử dụng DMS mới 4.0 công nghệ AI

Bộ tài khoản DMS 4.0
https://vietteldms.com/
1. Tài khoản admin:
+ Link:https://app.vietteldms.vn/#/
+ Mã định danh: Vif
+ Tài khoản:admin_vts01
+ Mật khẩu: call 0975 023 626
2. Tài khoản NVBH:
+ Mã định danh: Vif
+ Tài khoản:sale01
+ Mật khẩu: call 0975 023 626

 

 

Các gói dịch vụ khác bạn quan tâm

Văn phòng điện tử – mOffice vOffice 1Office Base
Văn phòng điện tử – mOffice vOffice 1Office Base
Phần mềm học tập, làm việc, họp, tại nhà, hội nghị truyền hình VIETTEL - VMEET
Phần mềm học tập, làm việc, họp, tại nhà, hội nghị truyền hình VIETTEL - VMEET
Hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền viettel
Hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền viettel
Hóa đơn điện tử cho cửa hàng xăng dầu Viettel vnpt fpt
Hóa đơn điện tử cho cửa hàng xăng dầu Viettel vnpt fpt
Quản lý danh tiếng trên internet - Reputa VnSocial
Quản lý danh tiếng trên internet - Reputa VnSocial
TEM ĐIỆN TỬ - ESAFE
TEM ĐIỆN TỬ - ESAFE
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
CHỮ KÝ SỐ
CHỮ KÝ SỐ
INTERNET CÁP QUANG
INTERNET CÁP QUANG