Hotline: 0975.023.626
Trang chủ / Doanh nghiệp / Hạ tầng IDC / An ninh mạng Viettel

An ninh mạng Viettel

An ninh mạng Viettel

Hotline hỗ trợ call hoặc zalo : 0985 305 307


1

Giới thiệu sứ mệnh

Sứ mệnh của Công ty An ninh mạng Viettel là trở thành đối tác đáng tin cậy, dẫn đầu trong lĩnh vực đảm bảo An toàn thông tin cho các hệ thống công nghệ thông tin, từ tài chính ngân hàng, doanh nghiệp, tư nhân đến các hạ tầng trọng yếu quốc gia.

2

Dịch vụ Giám sát An toàn thông tin mạng

Ưu điểm & Lợi ích

1. Giám sát online 24/7/365 tất cả vấn đề ATTT trên hệ thống CNTT của khách hàng

2. Phát hiện các sự cố ATTT và điều hành ứng cứu khắc phục sự cố theo quy trình khép kín

3. Phát hiện các hành vi tấn công vào hệ thống và hỗ trợ hoạt động điều phối ứng cứu sự cố ATTT

4. Hỗ trợ xử lý các sự cố phức tạp như sự cố mã độc, tấn công có chủ đích, tấn công DDoS

 

3

Dịch vụ rà soát, gỡ bỏ mã độc

Dịch vụ rà soát, gỡ bỏ mã độc là dịch vụ giúp các tổ chức, doanh nghiệp rà soát phần mềm độc hại, các cuộc tấn công có chủ đích cho các máy chủ, máy trạm

Ưu điểm & Lợi ích

1. Rà soát, gỡ bỏ phần mềm độc hại, bao gồm mã độc thông thường, mã độc độc hại tấn công có chủ đích (APT), rootkit, phần mềm mã độc hại mức firmware

2. Đội ngũ chuyên gia Viettel sẽ điều tra phân tích xác định thời gian, nguồn và cách lây nhiễm

3. Đưa ra các đề xuất để ngăn chặn, phát hiện các cuộc tấn công phần mềm độc hại và xâm nhập

 

 

4

Dịch vụ kiểm tra, đánh giá An toàn thông tin

Dịch vụ kiểm tra, đánh giá An toàn thông tin : Kiểm tra toàn diện hệ thống CNTT, xác định các lỗ hổng bảo mật bằng cách rà quét trong hệ thống hoặc bằng một cuộc tấn công thật sự như những hacker thực hiện từ bên ngoài.

Ưu điểm & Lợi ích

1. Kiểm soát an toàn bảo mật với toàn hệ thống trong từng khâu thiết kế, triển khai, thử nghiệm, vận hành

2. Rà quét, kiểm thử xâm nhập nhằm tìm kiếm những điểm yếu trong hệ thống

3. Kiểm tra, xác định và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các điểm yếu tới tính an toàn, bảo mật hệ thống

 

5

Giải pháp trung tâm Điều hành An toàn thông tin

Giải pháp giám sát toàn diện và liên tục trạng thái An toàn thông tin của trung tâm dữ liệu, hệ thống Công nghệ thông tin và mạng văn phòng. Cung cấp bức tranh tổng thể về các lỗ hổng bảo mật, các nguy cơ và rủi ro về An toàn an ninh thông tin nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố trong thời gian nhanh nhất.

Ưu điểm & Lợi ích

1. Giám sát toàn diện và liên tục trạng thái ATTT của trung tâm dữ liệu

2. Cung cấp bức tranh tổng thể về các lỗ hổng đang tồn tại, nguy cơ rủi ro về ATTT trong hệ thống

3. Phát hiện các hành vi tấn công vào hệ thống và hỗ trợ hoạt động điều phối ứng cứu sự cố ATTT

4. Giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tới hệ thống CNTT của tổ chức và doanh nghiệp

 

Tính năng chính

1. Phát hiện vi phạm chính sách ATTT của các Máy chủ, Thiết bị mạng, Ứng dụng web và Cơ sở dữ liệu

2. Phát hiện tấn công máy chủ và hạ tầng mạng dựa trên Rule-based, Anomaly Detection và Machine Learning

3. Rà quét, phát hiện các lỗ hổng trong hệ thống

4. Đánh giá, xếp loại các nguy cơ của hệ thống

 

 

 

Các gói dịch vụ khác bạn quan tâm

Dịch vụ StoreBox
Dịch vụ StoreBox
Dịch vụ Cloud Server
Dịch vụ Cloud Server
Dịch vụ Cloud Storage (Object Storage)
Dịch vụ Cloud Storage (Object Storage)
Dịch vụ Cloud Camera
Dịch vụ Cloud Camera
Thuê máy chủ chạy ứng dụng Hóa đơn điện tử, ERP, Oracle, Bravo, SAP, Navi
Thuê máy chủ chạy ứng dụng Hóa đơn điện tử, ERP, Oracle, Bravo, SAP, Navi
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
CHỮ KÝ SỐ
CHỮ KÝ SỐ
INTERNET CÁP QUANG
INTERNET CÁP QUANG