Hotline: 0985.305.307
Trang chủ / Doanh nghiệp / Giao dịch điện tử / Tải về - Mẫu hoá đơn điện tử

Tải về - Mẫu hoá đơn điện tử

Tải về - Mẫu hoá đơn điện tử

1

Mẫu hóa đơn điện tử chuẩn Viettel

Mẫu hóa đơn bán hàng và biên lai

Tổng hợp mẫu Biên lai và Hóa đơn bán hàng

Tải về

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng điện và nước

Mẫu hóa đơn điện và nước

Tải về

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế dòng

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế dòng

Tải về

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế tổng có chiết khấu

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế tổng có chiết khấu

Tải về

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế tổng khác

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế tổng khác

Tải về

 

Danh sách mẫu hóa đơn trên hệ thống thật và hệ thống demo

Tải về

2

Tài liệu hướng dẫn tích hợp hệ thống Hóa đơn điện tử

 

Hướng dẫn cấu hình user WEBSERVICE

Tải về

 

Tài liệu mô tả Webservice Hóa đơn điện tử

Tải về

 

 

Danh sách lỗi thường gặp khi tích hợp

Tải về

 

 

Example_API

Source code mẫu .Net; mật khẩu file: sinvoice

 

Electronic Invoice API Document

Tài liệu tích hợp hóa đơn điện tử tiếng Anh

Electronic Invoice SLA Document

Cam kết chất lượng (Service Level Agreement)

Electronic Invoice Postman test API tutorial Document

Hướng dẫn test API webservice hóa đơn điện tử bằng tiếng Anh (Postman test API einvoice)

3

Công văn đặc thù hoá đơn điện tử Viettel với cơ quan thuế

4

Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý hoá điện tử Viettel

 

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử

Hướng dẫn sử dụng Hóa đơn điện tử

 

5

Mẫu Quyết định và Thông báo phát hành hoá đơn điện tử với thuế

 

Tài liệu thông báo phát hành 
6

Tool ký số, xem hoá đơn điện tử Viettel

 

Chạy tool ký số trước khi ký
7

Phần mềm hỗ trợ đẩy dữ liệu hóa đơn (Vinamilk)

Các gói dịch vụ khác

CHỮ KÝ SỐ
CHỮ KÝ SỐ
BẢO HIỂM XẢ HỘI
BẢO HIỂM XẢ HỘI
INTERNET CÁP QUANG
INTERNET CÁP QUANG