Hotline: 0975.023.626
Trang chủ / Doanh nghiệp / Hạ tầng IDC / Thuê máy chủ chạy ứng dụng Hóa đơn điện tử, ERP, Oracle, Bravo, SAP, Navi

Thuê máy chủ chạy ứng dụng Hóa đơn điện tử, ERP, Oracle, Bravo, SAP, Navi

Thuê máy chủ chạy ứng dụng Hóa đơn điện tử, ERP, Oracle, Bravo, SAP, Navi

Hotline hỗ trợ call hoặc zalo : 0985 305 307


1

Cung câp giải pháp triển khai các dự án ERP, HDDT

Dung lượng/hóa đơn 12kb              
                   
STT Số lượng hóa đơn Cấu hình DataBase (lưu trữ dữ liệu) Cấu hình Server Ghi chú Máy chủ (IDC đề xuất) Giá Mua đứt Đơn giá 1 tháng (HĐ thuê 24 tháng sở hữu) Báo giá dịch vụ lưu trữ Cloud 10 năm Đơn giá thuê 1 tháng dịch vụ Lưu trữ Cloud (Hợp đồng thuê 12 tháng)
1 >=10.000
<= 30.000
• CPU: 2 core, 2.4GHz
• RAM: >= 8G
• HDD: >= 200G
• DB: SQL Server
• Số lượng: 1
• CPU: 2 core, 2.4GHz
• RAM: >= 8G
• HDD: >= 200G
• HĐH: Windows Server
• Số lượng: 1
  HP DL 380 G9
1*2609V4
Ram: 8Gb
HDD: 3*300Gb 
                                                          3.800.000 200GB                                                             360.000
2 >= 30.000
<= 100.000
• CPU: 4 core, 2.4GHz
• RAM: >= 16G
• HDD: >= 300G
• DB: SQL Server
• Số lượng: 2
• CPU: 4 core, 2.4GHz
• RAM: >= 16G
• HDD: >= 300G
• HĐH: Windows Server
• Số lượng: 2
Cần chạy LB cứng HP DL 380 G9
1*2609V4
Ram: 16Gb
HDD: 3*300Gb 
                                                          4.100.000 300GB                                                             540.000
3 > 100.000
<= 500.000
• CPU: 4 core, 2.4GHz
• RAM: >= 32G
• HDD: >= 300G * 2
• DB: SQL Server
• Số lượng: 2
• CPU: 4 core, 2.4GHz
• RAM: >= 32G
• HDD: >= 300G * 2
• HĐH: Windows Server
• Số lượng: 2
Cần chạy LB cứng HP DL 380 G9
1*2609V4
Ram: 32Gb
HDD: 3*300Gb 
                                                          4.300.000 600GB                                                          1.080.000
4 > 500.000
<= 2.000.000
• CPU: 4 core, 2.4GHz
• RAM: >= 64G
• HDD: >= 500G * 2
• DB: SQL Server
• Số lượng: 2
• CPU: 4 core, 2.4GHz
• RAM: >= 64G
• HDD: >= 300G * 2
• HĐH: Windows Server
• Số lượng: 2
Cần chạy LB cứng HP DL 380 G9
1*2609V4
Ram: 64Gb
HDD: 3*300Gb 
                                                          4.700.000 1TB                                                          1.800.000
5 >= 2.000.000
<= 5.000.000+B9:J9
• CPU: 4 core, 2.4GHz
• RAM: >= 64G
• HDD:  500G
• DB: SQL Server Cluster
• Số lượng: 2
• CPU: 4 core, 2.4GHz
• RAM: >= 64G
• HDD: 500G
• HĐH: Windows Server
• Số lượng: 2
 - 1.2TB 10K RPM SAS 2.5in Hot-plug Hard Drive
 - Cần chạy LB cứng
HP DL 380 G9
2*2609V4
Ram: 64Gb
HDD: 4*300Gb 
                                                          5.500.000 1.2TB                                                          2.160.000
6 >5.000.000
<= 10.000.000
• CPU: 4 core, 2.4GHz
• RAM: >= 128G
• HDD:  1 TB
• DB: SQL Server Cluster
• Số lượng: 2
• CPU: 4 core, 2.4GHz
• RAM: >= 128G
• HDD:  500G
• HĐH: Windows Server
• Số lượng: 2
 - 2TB 10K RPM SAS 2.5in Hot-plug Hard Drive
 -  Cần chạy LB cứng
HP DL 380 G9
2*2609V4
Ram: 128Gb
HDD: 4*600Gb 
                                                          7.500.000 2TB                                                          3.600.000
      Dịch vụ thuê chỗ đặt thiết bị (cho 1 máy chủ)
Không Gian: 2U
Côn suất điện: 500W
Băng thông internet: 100Mbps
                                                              2.100.000    
      Phí khởi tạo dịch vụ Cloud Storage                                                                    1.500.000

Các gói dịch vụ khác bạn quan tâm

An ninh mạng Viettel
An ninh mạng Viettel
Dịch vụ StoreBox
Dịch vụ StoreBox
Dịch vụ Cloud Storage (Object Storage)
Dịch vụ Cloud Storage (Object Storage)
Dịch vụ Cloud Server
Dịch vụ Cloud Server
Dịch vụ Cloud Camera
Dịch vụ Cloud Camera
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
CHỮ KÝ SỐ
CHỮ KÝ SỐ
INTERNET CÁP QUANG
INTERNET CÁP QUANG