Hotline: 0975.023.626
Trang chủ / Hướng Dẫn / Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý hoá điện tử Viettel / Tích hợp API hoá đơn điện tử Viettel bằng Postman

Tích hợp API hoá đơn điện tử Viettel bằng Postman


2

Thông số kĩ thuật

Bước 1: chọn new và chọn Request

Bước 2: điền thông tin

 1. Thêm hóa đơn

 

 • Chọn Basic Auth và nhập username / pass (0100109106-215 / 111111a@A)

 

 • Nhập tạo bên header

Content-Type __ application/json (sử dụng để ra lệnh)

Accept __ application/json

 • Nhập bên body và chuyển sang raw hoặc giữ nguyên x-www-form….

Code:  http://viettelsolution.com.vn/san-pham/mau-du-lieu-xml-test-ket-noi-api-bang-postman.43.html (đúp chuột vào file)

 

 1. Xóa bỏ hóa đơn

 

 • Chuyển sang x-www-form…… và chuyển lại raw

 • Nhập code:

supplierTaxCode=0100109106-215&invoiceNo=AA/17E0003345&strIssueDate=20181103000000&additionalReferenceDesc="hello"&additionalReferenceDate=20181103000000

Lưu ý: nhập đúng mã số thuế, số hóa đơn, thời gian phát hành hóa đơn, văn bản thỏa thuận và ngày thỏa thuận

 

 

 • Lấy file bản thể hiện

 

 • Chuyển sang raw và chọn xml

 • Nhập code:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<commonDataInput>

      <supplierTaxCode>0100109106-215</supplierTaxCode>

      <invoiceNo>AA/17E0003361</invoiceNo>

      <pattern>02GTTT0/001</pattern>

      <fileType>ZIP</fileType>

</commonDataInput>

 

 1. Lấy file bản chuyển đổi (pdf)

 

 

 • Chuyển sang x-www-form…… và chuyển lại raw
 • Nhập code:

supplierTaxCode=0100109106-215&invoiceNo=AA/17E0003345&strIssueDate=20181103000000&exchangeUser=%C4%90%E1%BA%B7ng%20T.T%20T%C3%A2m

 

 1. Lấy file hóa đơn

 

 • Chuyển sang raw chọn xml

 

 • Nhập code:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<commonDataInput>

          <supplierTaxCode>0100109106</supplierTaxCode>

          <invoiceNo>AA/17E0000166</invoiceNo>

          <pattern>01GTKT0/151</pattern>

          <transactionUuid >ZIP</transactionUuid>

          <fileType>ZIP</fileType>

</commonDataInput>

 

 1. Lấy hóa đơn có mã số bí mật

 

 

 • Chuyển sang x-www-form….. và chọn raw

 

 • Nhập code:

supplierTaxCode=0100109106&invoiceNo=AC%2F18E0000039&strIssueDate=20180130094136&fileType=zip&reservationCode=HXY9RJWTND

 

 • Tra cứu hóa đơn

 

 • Nhập post: https://demo-sinvoice.viettel.vn:8443/InvoiceAPI/InvoiceUtilsWS/getInvoices/0100109106-215

 

 • Chuyển sang raw chọn xml

 

 • Nhập code:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<getInvoiceInput>

     <startDate>2017-12-12T10:14:32.611+07:00</startDate>

     <endDate>2017-12-31T10:14:32.611+07:00</endDate>

     <invoiceType></invoiceType>

     <rowPerPage>20</rowPerPage>

     <pageNum>1</pageNum>

     <templateCode />

     <contractNo />

     <contractId />

     <buyerTaxCode />

     <invoiceSeri />

</getInvoiceInput>

 

 • Lập hóa đơn nháp

 

 • Nhập post: https://demo-sinvoice.viettel.vn:8443/InvoiceAPI/InvoiceUtilsWS/createBatchInvoice /0100109106-215

 

 • Chuyển sang raw chọn xml

 

 • Nhập code tương tự tạo hóa đơn phát hành

 

 

 1. Cập nhật kê khai thuế

 

 • Nhập post: https://demo-sinvoice.viettel.vn:8443/InvoiceAPI/InvoiceUtilsWS/updateTaxDeclaration

 

 • Chuyển sang raw chọn xml

 

 • Nhập code:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<commonDataInput>

          <supplierTaxCode>0100109106</supplierTaxCode>

          <strIssueDate>14/03/2018</strIssueDate>

</commonDataInput>

 

 1. Cung cấp tình hình hóa đơn theo dãy

 

 • Nhập post: https://demo-sinvoice.viettel.vn:8443/InvoiceAPI/InvoiceUtilsWS/getProvidesStatusUsingInvoice

 

 • Chuyển sang raw chọn xml

 

 • Nhập code:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<commonDataInput>

          <supplierTaxCode>0100109106</supplierTaxCode>

          <pattern>01GTKT0/003</pattern>

          <serial>AA/17E</serial>

</commonDataInput>

 

 1. Cung cấp hóa đơn theo khoảng thời gian

 

 • Nhập post: https://demo-sinvoice.viettel.vn:8443/InvoiceAPI/InvoiceUtilsWS/getListInvoiceDataControl

 

 • Chuyển sang raw chọn xml

 

 • Nhập code:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<commonDataInput>

          <supplierTaxCode>0100109106</supplierTaxCode>

          <fromDate> 10/03/2018</fromDate>

          <toDate> 16/03/2018</toDate>

</commonDataInput>

 

 • Gửi mail hóa đơn cho khách hàng

 

 • Nhập post: https://demo-sinvoice.viettel.vn:8443/InvoiceAPI/InvoiceUtilsWS/sendHtmlMailProcess

 

 • Chuyển sang raw chọn xml

 

 • Nhập code:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<commonDataInput>

          <supplierTaxCode>0100109106</supplierTaxCode>

          <lstTransactionUuid>idtest9999999999,testuuid8888888,transactionUuid123</lstTransactionUuid>

</commonDataInput>

 

Sản phẩm khác

Bộ 6 sản phẩm, dịch vụ của Smart Solutions giúp các doanh nghiệp khai thác dữ liệu hiệu quả

Bộ 6 sản phẩm, dịch vụ của Smart Solutions giúp các doanh nghiệp khai thác dữ liệu hiệu quả

CHI TIẾT
Các chuyên gia thường ví Dữ liệu là vàng, là dầu mỏ trong kỷ nguyên số. Nhưng nếu không tổ chức hệ thống dữ liệu để có thể phân tích được, thì không thể khai thác "mỏ vàng" này hiệu quả.
Smart Solutions đã nghiên cứu và triển khai bộ 6 giải pháp, dịch vụ có thể giải bài toán làm sao để khai thác dữ liệu số tạo ra giá trị.
1. Smart Data Platform: Nền tảng giúp doanh nghiệp dễ dàng triển khai một hệ thống Big Data nhanh chóng, đơn giản và tiết kiệm nguồn lực cho việc phát triển các sản phẩm dựa trên dữ liệu doanh nghiệp.
2. Smart Machine Learning Platform: Nền tảng được sử dụng trong các giải pháp triển khai các use case phân tích dữ liệu chuyên sâu.
3. Dịch vụ triển khai Customer 360: Dịch vụ tổng hợp, hợp nhất dữ liệu khách hàng và phân khúc khách hàng tìm ra những đặc điểm chung, gợi ý các sản phẩm phù hợp đến từng khách hàng.
4. Customer Data Platform Nền tảng hoàn chỉnh để thực hiện triển khai một hệ thống Customer 360 nhanh chóng, đơn giản và tiết kiệm cho doanh nghiệp.
5. Dịch vụ triển khai Data Lake: Tích hợp, chuẩn hóa, truy vấn khai thác khối lượng dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau (bao gồm có cấu trúc, phi cấu trúc và bán cấu trúc).
6. Dịch vụ phân tích dữ liệu: Phân tích dữ liệu chuyên sâu dựa trên nền tảng vMLP để mang lại giá trị từ khối dữ liệu từ khách hàng.