Hotline: 0985.305.307
Trang chủ / Hướng Dẫn / Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý hoá điện tử Viettel / Cách tự thiết kế giao diện tra cứu hóa đơn

Cách tự thiết kế giao diện tra cứu hóa đơn


2

Thông số kĩ thuật

rang hoá đơn điện tử đã bổ sung phần tra cứu hóa đơn với khung dạng iframe : https://sinvoice.viettel.vn/tracuuhoadon-iframe

Ví dụ:

<iframe src="https://sinvoice.viettel.vn/tracuuhoadon-iframe" style="border:none; width:100%; min-height:630px; margin-top: 200px; margin-bottom: -350px;"></iframe>

Cụ thể:

hướng dẫn dùng iframe sinvoice hoá đơn điện tử viettel

Sản phẩm khác

Giải pháp cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial

Giải pháp cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial

CHI TIẾT

Cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial :

 

Đăng ký 2 serial AA/19E và AB/19E

Dãy AA/19E có số từ 1 - 1000

Dãy AB/19E có số từ 1 - 1000

Dãy AA/19E xuất liên tục khi có hóa đơn điện tử

Dãy AB/19E dùng để dự phòng xuất chừa hóa đơn