Hotline: 0985.305.307
Trang chủ / Hướng Dẫn / Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý hoá điện tử Viettel / Hướng dẫn sử dụng chữ ký số Cloud CA

Hướng dẫn sử dụng chữ ký số Cloud CA


2

Thông số kĩ thuật

HƯỚNG DẪN SỬ VIETTEL-CA CLOUD KÝ SỐ QUA TOOL DESKTOP APP

 1. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng tool
 2. Download Tool ký số tại đây
 3. Cài đặt tool trên máy tính
 4. Đăng nhập tool bằng tài khoản được cung cấp (Lưu ý: Tài khoản được đội dự án cung cấp là tài khoản dùng demo, đã được cấp sẵn một chứng thư số demo)
 • Chọn thông tin đăng nhập là MST
 • MST: 0123456787-780
 • Pass: 123456aA@
 • Mật khẩu ký số: 12345678aA@

 Hướng dẫn kết nối chữ ký số cloud ca

Hướng dẫn kết nối chữ ký số cloud ca

 1. Sau khi đăng nhập thành công, Tool thực hiện load thông tin chứng thư số, hiển thị thông tin lên cho người dùng đồng thời import chứng thư số vào store của windows.

     

 Hướng dẫn kết nối chữ ký số cloud ca

Hướng dẫn kết nối chữ ký số cloud ca

 1. Bây giờ có thể sử dụng để ký các hệ thống có tích hợp dịch vụ, ký các file văn bản: Pdf, word,excel,…

 

Một số lưu ý:

 1. Khi logout khỏi tool Viettel-CA Cloud sẽ không thể ký được (hành động này tương tự thao tác rút USB Token ra khỏi máy tính)
 2. Tại cùng một phiên đăng nhập, chỉ được ký số trên một thiết bị
 3. Với Trường hợp khách hàng mua nhiều chứng thư số thì tại cùng một phiên đăng nhập có thể ký trên các thiết bị khác nhau( mỗi thiết bị ký một chứng thư số)
 4. Hướng dẫn ký file pdf bằng Acrobat Reader DC
 • Bước 1: Mở file văn bản chọn Tool >> Certificate

Hướng dẫn kết nối chữ ký số cloud ca

 • Bước 2: Chọn Digitally Sign

Hướng dẫn sử dụng chữ ký số Cloud CA

 • Bước 3: Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu chọn nơi hiển thị chữ ký>> Click OK

Hướng dẫn sử dụng chữ ký số Cloud CA

 • Bước 4: Chọn nơi hiển thị chữ ký >> Chọn chứng thư số để ký >> click Continue

Hướng dẫn sử dụng chữ ký số Cloud CA

 • Bước 5: Click Sign

Hướng dẫn sử dụng chữ ký số Cloud CA

 • Bước 6: Chọn nơi lưu file ký

Hướng dẫn sử dụng chữ ký số Cloud CA

 • Bước 7: Nhập mật khẩu chứng thư >> click OK

Hướng dẫn sử dụng chữ ký số Cloud CA

Lưu ý: mật khẩu dùng để ký KHÁC mật khẩu đăng nhập tool

 • Bước 8: Hệ thống thông báo ký thành công đồng thời chèn thông tin chữ ký vào file

Hướng dẫn sử dụng chữ ký số Cloud CA

Sản phẩm khác

Giải pháp cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial

Giải pháp cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial

CHI TIẾT

Cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial :

 

Đăng ký 2 serial AA/19E và AB/19E

Dãy AA/19E có số từ 1 - 1000

Dãy AB/19E có số từ 1 - 1000

Dãy AA/19E xuất liên tục khi có hóa đơn điện tử

Dãy AB/19E dùng để dự phòng xuất chừa hóa đơn