Hotline: 0975.023.626
Trang chủ / Hướng Dẫn / Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý hoá điện tử Viettel / Hướng dẫn đăng ký chứng thư số trên hệ thống đấu thầu eGP theo thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Hướng dẫn đăng ký chứng thư số trên hệ thống đấu thầu eGP theo thông tư 08/2022/TT-BKHĐT


2

Thông số kĩ thuật

https://muasamcong.mpi.gov.vn/

 

Hướng dẫn đăng ký chứng thư số usb token hướng dẫn sử dụng trang đấu thầu eGP

 

Hướng dẫn cài đặt môi trường máy tính và xử lý lỗi chứng thư số usb token trang đấu thầu eGP

 

 

HỆ THỐNG

MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA E-GP

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC

THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT.................................................................................................................... 3

 1. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CHỨNG THƯ SỐ TRÊN HỆ THỐNG.............................................. 4
 2. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHỨNG THƯ SỐ CÔNG CỘNG........................................................ 6

 

THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

 

STT

Thuật ngữ/chữ viết tắt

tả

1

MST

Mã số thuế

2

CĐT

Chủ đầu tư

3

BMT

Bên mời thầu

4

CSĐT

Cơ sở đào tạo

5

NT

Nhà thầu

6

NDT

Nhà đầu tư

7

GCN

Giấy chứng nhận

8

ĐKKD

Đăng ký kinh doanh

9

Portal

Cổng thông tin của Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia

10

NSD

Người sử dụng

11

NBRS

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

12

QTHT

Quản trị hệ thống

 

 

1.         HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CHỨNG THƯ SỐ TRÊN HỆ THỐNG

1.1.            Điều kiện thực hiện

 

 • Các cơ quan, đơn vị đã được phê duyệt yêu cầu đăng ký tham gia;
 • Đã đăng ký chứng thư số công cộng tại một trong các đơn vị cung cấp chứng thư số công cộng tại Việt Nam;
 • Chứng thư số đang hoạt động;
 • USB Token đã được kết nối với máy tính
 • USB Token đã được cài đặt trên máy tính đang sử dụng. Các thao tác cài đặt tham khảo mục Hướng dẫn Cài đặt thiết bị USB Token trên máy tính.

1.2.            Mô tả chi tiết thao tác Đăng ký chứng thư số

 

Bước 1

Truy cập Trang cá nhân

1.1.  Đăng nhập hệ thống

 

1.2.      Chọn Trang cá nhân

 

 

 

 

1.3.       Chọn Đăng ký chứng thư số ở cây thư mục bên trái

1.4.       Chọn Đăng ký chứng thư số

 

 

 

 

 

Bước 2

Chọn chứng thư số

2.1. Lựa chọn chứng thư số ghi nhận từ USB Token.

- Một tài khoản chỉ được đăng ký 1 chứng thư số.

Trường hợp đơn vị đã đăng ký chứng thư số trước đó và muốn cập nhật chứng thư số, vui lòng chọn lại chứng thư số mới được ghi nhận từ USB Token đã kết nối với máy tính.

Lưu ý: Trường hợp NSD có gói thầu chưa mở thầu nhưng cần thay đổi chứng thư số thì những gói thầu chưa mở thầu không thể mở được bằng chứng thư số mới. Vì vậy, NSD phải đảm bảo tất cả các gói thầu được mở thầu thành công trước khi thay đổi chứng thư số.

2.2. Chọn 1 chứng thư số cần đăng ký và chọn Lưu.

 

 

 

 

 

 

 

 

-          Nút Kiểm tra: dùng để kiểm tra chứng thư số đã đăng ký với chứng thư số trên USB Token kết nối có trùng nhau hay không. Trường hợp không trùng nhau, hệ thống hiển thị dấu (X) màu đỏ.

-          Kiểm tra địa chỉ email (đối với các tài khoản chọn Hình thức nhận mã xác thực = Email) hoặc ứng dụng Google Authenticator (đối với các tài khoản chọn Hình

 

 

 

 

Bước 2

Chọn chứng thư số

 

thức nhận mã xác thực = Ứng dụng di động) và nhập mã xác thực nhận về.

-     Sau đó nhấn Gửi.

Hệ thống thực hiện đăng ký chứng thư số thành công.

 

 

 

2.         HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHỨNG THƯ SỐ CÔNG CỘNG

2.1.            Điều kiện thực hiện

 

 • Các cơ quan, đơn vị đã được phê duyệt yêu cầu đăng ký tham gia;
 • Đã đăng ký chứng thư số công cộng tại một trong các đơn vị cung cấp chứng thư số công cộng tại Việt Nam;
 • Chứng thư số đang hoạt động;
 • USB Token đã kết nối với máy tính đang sử dụng;

 

2.2.            Mô tả chi tiết thao tác Cài đặt thiết bị USB Token trên máy tính

 

Bước 1

Truy cập Trang cá nhân

1.1. Tìm ổ đĩa có biểu tượng của Nhà cung cấp chứng thư số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Chọn tệp có định dạng

.exe ở cuối folder và nhấn Install.

Thực hiện các thao tác theo Hướng dẫn trên màn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 1

Truy cập Trang cá nhân

hình.

 

1.4. Sau khi cài đặt thành công, trên màn hình máy tính sẽ hiển thị thông tin chứng thư số được cài đặt.

 

 

 

 

HỆ THỐNG

MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA E-GP

 

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

YÊU CẦU CƠ SỞ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG MÁY TÍNH

 

 

Hà Nội, tháng 7 năm 2022

 

 

MỤC LỤC

THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT...................................................................................................................... 3

 1. ĐIỀU KIỆN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN....................................................................... 4
 2. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG MÁY TÍNH..................................................................... 4
 3. MỘT SỐ LỖI CÓ THỂ GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ............................................................................ 11

 

THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

 

STT

Thuật ngữ/Chữ viết tắt

tả

1

Agent

Bộ cài môi trường máy tính của hệ thống e-GP

2

NSD

Người sử dụng

 

 

1.      ĐIỀU KIỆN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1.1.            Đối với máy tính

Hệ thống Mạng Đấu thầu Quốc gia e-GP hỗ trợ 3 hệ điều hành: Windows, Linux và MacOS. Tuy nhiên, đối với Linux và MacOS hệ thống chưa hỗ trợ tính năng đăng tải tài liệu, ký số. Để thực hiện đủ tất cả các tính năng của hệ thống, máy tính người dùng cần đảm bảo:

 • Máy tính sử dụng hệ điều hành Windows 7 trở lên. Khuyến khích sử dụng hệ điều hành Windows 10 trở lên;
 • Máy tính có cấu hình tối thiểu 4GB RAM;
 • Có kết nối Internet;
 • Máy tính đã cài đặt ứng dụng Plugin Agent (Khi cài đặt Plugin Agent ứng dụng sẽ tự động kiểm tra máy đã cài đặt Java 8 hay chưa, trong trường hợp máy tính chưa cài đặt ứng dụng sẽ tự động tải về và cài đặt Java 1.8). Hướng dẫn cài đặt Plugin Agent xem tại Hướng dẫn cài đặt môi trường máy tính phía dưới.

1.2.            Đối với trình duyệt

Để có thể upload/download file và ký số, khuyến khích NSD sử dụng 1 trong 2 trình duyệt:

 • Chrome
 • Microsoft Edge

2.      HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG MÁY TÍNH

2.1.  Hướng dẫn cài đặt mới Agent

2.1.1.      Hướng dẫn cài đặt mới Agent – Đối với NSD chưa cài đặt Agent phiên bản 1.0 ngày 01/7/2022

 

Bước 1

Tải xuống bộ cài

1.1.  Truy cập hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ:  https://muasamcong.mpi.gov.vn

1.2.   Trên menu hệ thống, chọn

Hỗ trợ

1.3.  Chọn Hướng dẫn sử dụng

1.4.  Lựa chọn bộ cài phù hợp với hệ điều hành và chọn biểu tượng  để tải về bộ cài Agent

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2

Cài đặt Agent

2.1.       Mở file egp- setup-ver1.3.rar tại thư mục đã lưu.

2.2.     Chọn file egp- setup-ver1.3.exe để bắt đầu cài đặt.

 

 

2.3. Chọn thư mục chứa file cài đặt Agent và chọn Next

Lưu ý: NSD cần chọn thư mục chứa file cài đặt Agent tại ổ C của máy tính để đảm bảo Agent tìm được môi trường Java.

 

 

2.4. Chọn Next

 

 

 

 

 

 

Bước 2

Cài đặt Agent

2.5. Chọn Install để bắt đầu cài đặt Agent.

 

 

2.6.  chọn  Finish  để hoàn thành cài đặt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 3

Khởi động Agent

Sau khi cài đặt, logo Agent xuất hiện trên màn hình máy tình.

NSD nhấn đúp chuột để khởi chạy Agent.

Khi Agent được khởi chạy, NSD sẽ nhìn thấy logo Agent tại thanh Taskbar (Thanh công cụ)

Lưu ý:

Người sử dụng cần thực hiện khởi động Agent sau khi mở/ khởi động lại máy tính

 

 

 

 

 

 

2.1.2.  Hướng dẫn cài đặt mới Agent – Đối với NSD đã cài đặt Agent phiên bản 1.0 ngày 01/7/2022

Đối với NSD đã cài đặt phiên bản Agent public ngày 01/7/2022 cần tiến hành gỡ cài đặt trước khi cài đặt Agent phiên bản mới. Cụ thể:

 

Bước 1

Gỡ cài đặt phần mềm Agent phiên bản 1.0

1.1. Tại thanh Start chọn Windows Setting

 

 

 

 

Bước 1

Gỡ cài đặt phần mềm Agent phiên bản 1.0

1.2. Chọn Apps

 

 

1.3.      Tại thanh tìm kiếm, gõ EGP- AGENT để tìm kiếm

1.4.          Chọn EGP- AGENT version 1.0.0

 

 

1.5. Chọn Uninstall

 

 

 

 

 

Bước 1

Gỡ cài đặt phần mềm Agent phiên bản 1.0

Chọn Yes

 

 

Chọn OK

 

 

 

 

Bước 2

Xóa file cài đặt Agent tại ổ C

Tại ổ C của máy tính, chọn thư mục FPT và thực hiện xóa thư mục

 

 

 

 

Bước 3

Tải xuống và cài đặt Agent phiên bản mới

 

NSD tiến hành tải xuống và cài đặt theo hướng dẫn tại mục 2.1.1

 

 

2.2.Hướng dẫn cập nhật/nâng cấp bộ cài Agent

 

Bước 1

Tải bộ cài Agent phiên bản cập nhật

1.1.  Chọn biểu tượng Agent (Hình con hạc màu đỏ) trên thanh taskbar của máy tính.

1.2.  Chọn chuột phải.

1.3.  Chọn Kiểm tra phiên bản

Hệ thống hiện thị thông báo cho biết phiên bản Agent của NSD có phải là phiên bản mới nhất không. Nếu không phải phiên bản mới nhất, hệ thống thông báo NSD nâng cấp lên phiên bản mới nhất.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Chọn Yes

 

 

 

 

Bước 1

Tải bộ cài Agent phiên bản cập nhật

1.5. Chọn Nâng cấp

 

 

 

 

Bước 2

Cài đặt Agent

2.1. Chọn OK

 

 

NSD tiến hành cài đặt Agent theo hướng dẫn (Tương tự khi cài đặt mới)

 

 

 

3.      MỘT SỐ LỖI CÓ THỂ GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ

3.1.  Cảnh báo khi download hoặc cài đặt Agent

3.1.1.      Do Windows Defender của máy tính

 • Cách nhận biết

+ Ngay sau khi giải nén hoặc trong khi tiến hành cài đặt xuất hiện cảnh báo của Windows.

+ File Agent mới giải nén đã bị xóa.

-          Nguyên nhân

Do Agent chưa được Microsoft công nhận về nguồn gốc.

-          Cách xử lý

NSD tắt Windows Defender trên máy tính. Hướng dẫn chi tiết NSD có thể tra cứu trên Google hoặc tham

 

 

khảo tại:

+ Cách tắt Windows defender cho Windows 7: Xem Tại đâ y

+ Cách tắt Windows defender cho Windows 10: Xem Tại đâ y

3.1.2.      Do tường lửa, mạng nội bộ đơn vị

 • Cách nhận biết

Download file Agent không thành công

-          Nguyên nhân

Máy NSD đang sử dụng VPN hoặc xử dụng proxy mà chặn không thể kết nối tới server download

-          Cách xử lý

+ NSD tắt VPN (Nếu đang xử dụng). Trong trường hợp sau khi tắt VPN nhưng vẫn không thể thực hiện download/cài đặt, NSD thực hiện theo hướng dẫn sau:

 

 

Bước 1

Xác định nguyên nhân

1.1.      Tại thanh Search của Windows, gõ Command Prompt

1.2.               Chọn Command Prompt

 

 

1.3.                             Gõ                     ping filemsc.muasamcong.gov.vn

1.4.  Chọn Enter

1.5.   Nếu máy tính trả ra kết quả Request timed out NSD liên hệ IT đơn vị để được hỗ trợ xử lý và không cần thực hiện các bước sau.

 

 

1.6.                             Gõ                     ping filemsc.muasamcong.gov.vn 443

1.7.  Chọn Enter

1.8.    Nếu máy tính hiển thị Connecting nhưng không thể kết nối, NSD thực hiện xử lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2

Xử lý lỗi do Telnet Client

2.1.  Tại thanh Search của Windows, gõ Control Panel

2.2.       Chọn Control Panel

 

 

2.3. Chọn Turn Windows features on of off

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2

Xử lý lỗi do Telnet Client

2.4. Tích chọn Telnet Client

 

 

3.2.Không giải nén được file rar

-          Cách nhận biết

NSD không thể giải nén/mở file rar đã tải về trên máy tính

 

-          Nguyên nhân

WinRAR đang sử dụng của máy có version thấp hơn version bản WinRAR nén file Agent.

-          Cách xử lý

Cài đặt WinRAR version mới nhất

 

 

3.3.  Lỗi Runtime environment java

-          Cách nhận biết

Khi đang cài đặt Agent xuất hiện thông báo có cụm từ “runtime environment fail/error” hoặc cụm từ tương tự. Đặc biệt thường xuất hiện trên các máy Surface (Microsoft)

-          Nguyên nhân

Máy tính của NSD không tương thích với bản Java 64 bit

-          Cách xử lý

+ NSD bỏ qua thông báo lỗi và tiếp tục cài đặt Agent

+ Sau khi hoàn thành cài đặt Agent, NSD tiến hành gỡ cài đặt Java 64 bit và cài đặt Java 32 bit.

3.4.  Version Jdk trên máy tính không tương thích với Agent

-          Cách nhận biết

Hiển thị thông báo “This application requires a Java Runtime Enviroment 1.8.0” khi cài đặt Agent

 

-          Nguyên nhân

Do môi trường Java mà máy tính đang có không tương thích với Agent

-          Cách xử lý

+ Chọn OK  trên  màn  hình thông báo, khi đó  trình duyệt tự  động mở  tab java  với  đường dẫn: https://www.java.com/en/download/

+ Tại trang web, NSD tiến hành download và cài đặt phiên bản java được kiến nghị.

3.5.  Không thể upload file

3.5.1.      Do lỗi Connection reset

 • Cách nhận biết

Vào thư mục cài đặt Agent, mở file egp-agent-plugin.log và thấy cụm tử “Connection reset

-          Nguyên nhân

Do mạng của NSD không ổn định hoặc mạng NSD không thể kết nối với hạ tầng của hệ thống e-GP

-          Cách xử lý

NSD chuyển sang mạng 4G (Nếu đang sử dụng mạng dây/Wifi của đơn vị). Trong trường hợp vẫn không thể upload file NSD gọi lên hotline của hệ thống để được hỗ trợ.

3.5.2.      Do không cài đặt Agent tại Local Disk (C:) (Ổ C - ổ cài Win)

 

 

 • Cách nhận biết

Không tìm thấy thư mục cài Agent tại ổ C của máy tính

-          Nguyên nhân

Agent cần môi trường Java để chạy. Trong trường hợp được cài đặt tại ổ khác, Agent sẽ không thể tìm thấy môi trường.

-          Cách giải quyết

Gỡ cài đặt và cài đặt lại Agent tại ổ C của máy

 

 

Sản phẩm khác

Bộ 6 sản phẩm, dịch vụ của Smart Solutions giúp các doanh nghiệp khai thác dữ liệu hiệu quả

Bộ 6 sản phẩm, dịch vụ của Smart Solutions giúp các doanh nghiệp khai thác dữ liệu hiệu quả

CHI TIẾT
Các chuyên gia thường ví Dữ liệu là vàng, là dầu mỏ trong kỷ nguyên số. Nhưng nếu không tổ chức hệ thống dữ liệu để có thể phân tích được, thì không thể khai thác "mỏ vàng" này hiệu quả.
Smart Solutions đã nghiên cứu và triển khai bộ 6 giải pháp, dịch vụ có thể giải bài toán làm sao để khai thác dữ liệu số tạo ra giá trị.
1. Smart Data Platform: Nền tảng giúp doanh nghiệp dễ dàng triển khai một hệ thống Big Data nhanh chóng, đơn giản và tiết kiệm nguồn lực cho việc phát triển các sản phẩm dựa trên dữ liệu doanh nghiệp.
2. Smart Machine Learning Platform: Nền tảng được sử dụng trong các giải pháp triển khai các use case phân tích dữ liệu chuyên sâu.
3. Dịch vụ triển khai Customer 360: Dịch vụ tổng hợp, hợp nhất dữ liệu khách hàng và phân khúc khách hàng tìm ra những đặc điểm chung, gợi ý các sản phẩm phù hợp đến từng khách hàng.
4. Customer Data Platform Nền tảng hoàn chỉnh để thực hiện triển khai một hệ thống Customer 360 nhanh chóng, đơn giản và tiết kiệm cho doanh nghiệp.
5. Dịch vụ triển khai Data Lake: Tích hợp, chuẩn hóa, truy vấn khai thác khối lượng dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau (bao gồm có cấu trúc, phi cấu trúc và bán cấu trúc).
6. Dịch vụ phân tích dữ liệu: Phân tích dữ liệu chuyên sâu dựa trên nền tảng vMLP để mang lại giá trị từ khối dữ liệu từ khách hàng.

 

 

CẢNG HẢI PHÒNG CHIA SẺ KINH NGHIỆM ĐỂ CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH CÔNG

CẢNG HẢI PHÒNG CHIA SẺ KINH NGHIỆM ĐỂ CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH CÔNG

CHI TIẾT
CẢNG HẢI PHÒNG CHIA SẺ KINH NGHIỆM ĐỂ CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH CÔNG
Tại Hội thảo “Chuyển đổi số ngành Cảng biển và Logistics” do Viettel Solutions đồng tổ chức với Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) thành phố Hải Phòng, đại diện Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng đã chia sẻ về kinh nghiệm triển khai thành công chuyển đổi số trong lĩnh vực vận chuyển & hậu cần, dựa trên chính hành trình của đơn vị.
Cảng Hải Phòng là một trong những đơn vị logistics tiên phong “mở đường” đổi mới trong điều hành, chuyển đổi số tại khu vực phía Bắc. Chuyển đổi số đã giúp cảng Hải Phòng nâng tỷ lệ khách hàng thực hiện dịch vụ cảng điện tử ePort đạt 91,78%, tỷ lệ khách hàng sử dụng cổng thông minh Smart gate là 94,5%, tương tác với gần 12.500 lái xe, 1.423 doanh nghiệp vận tải sử dụng và bỏ toàn bộ chứng từ giao nhận,...
Đại diện doanh nghiệp cho biết, muốn chuyển đổi số thành công, cần quan tâm đến những yếu tố sau:
Thống nhất chuyển đổi nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ CĐS
Xây dựng chiến lược, đề án chuyển đổi số, kế hoạch phân kỳ thực hiện
Thay đổi quy trình, ban hành quy định, chính sách về chuyển đổi số
Phát triển hạ tầng, công nghệ số
Đầu tư, phát triển nền tảng số
Tạo niềm tin, bảo đảm an toàn, an ninh mạng
Truyền thông về chuyển đổi số
Xây dựng nguồn lực thực hiện chuyển đổi số
Chuẩn bị nguồn lực tài chính thực hiện chuyển đổi số
Hợp tác nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo
Nhờ đó, cảng Hải Phòng đã chuyển đổi số thành công ở hầu hết các trụ cột chính của doanh nghiệp, như:
Chuyển đổi số tại tuyến đầu càu: Tự động chụp ảnh, nhân diện tình trạng vỏ container tại tuyến cầu tàu; Ứng dụng camera đầu cần phục vụ cho giám sát, ghi nhận hoạt điều hành, khai thác tại tuyến cầu tàu; Ứng dụng hệ thống định vị dẫn hướng tự động (D.GPS) lắp đặt trên các RTG/Reach Stacker…
Chuyển đổi số tại tuyến cổng cảng: Cổng thông minh (Smart gate) với công nghệ nhận dạng; Tích hợp với các phần mềm kiểm tra và giao nhận tự động
Chuyển đổi số lĩnh vực khách hàng và quản lý tập trung: Dịch vụ cảng điện tử (ePort); App Driver tương tác giữa cảng với doanh nghiệp vận tải và các lái xe; Phần mềm chăm sóc khách hàng (CRM)
 Cùng nhiều hoạt động chuyển đổi số đang và sẽ tiếp tục thực hiện: Đầu tư xây dựng các Bến số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng; Xây dựng mô hình cảng thông minh tại Bến số 3, số 4 cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng…
-----
HAI PHONG PORT SHARES EXPERIENCE FOR SUCCESSFUL DIGITAL TRANSFORMATION
At the seminar "Digital Transformation in the Maritime Port and Logistics Industry" jointly organized by Viettel Solutions and the Department of Information and Communications (DoIT) of Hai Phong City, representatives from Hai Phong Port Joint Stock Company shared their successful experience in implementing digital transformation in the transportation and logistics sector, based on the unit's own journey.
Hai Phong Port has been a pioneering logistics entity leading the way in innovation in operations and digital transformation in the northern region. Digital transformation has enabled Hai Phong Port to achieve a customer service rate of 91.78% through the ePort electronic port service, a 94.5% utilization rate of the Smart Gate intelligent gate, interaction with nearly 12,500 drivers, and 1,423 transport businesses utilizing paperless documentation.
The enterprise representative highlighted that for successful digital transformation, attention should be given to the following factors:
 Unified awareness of digital transformation, strengthening leadership roles and guidance to carry out the digital transformation mission.
 Developing a digital transformation strategy, plan, and phased implementation schedule.
 Changing processes, issuing regulations, and policies on digital transformation.
 Developing digital infrastructure and technology.
 Investing in and developing digital platforms.
 Building trust, ensuring cybersecurity.
 Communication about digital transformation.
 Building resources for digital transformation implementation.
 Preparing financial resources for digital transformation.
 Collaborating in research, development, and innovative creativity.
As a result, Hai Phong Port has successfully digitized most of the key pillars of the business, including:
 Digitizing the front-line route: Automated image capture, container status identification on the rail route; Application of head cameras for monitoring and recording operational activities at the front line; Implementation of an automatic guiding navigation system (D.GPS) installed on RTG/Reach Stacker equipment.
 Digitizing the port gate route: Smart gate with recognition technology; Integration with automatic inspection and documentation systems.
 Digitizing customer service and centralized management: Electronic port service (ePort); Driver App facilitating interaction between the port, transport businesses, and drivers; Customer Relationship Management (CRM) software.
 Continued digital transformation activities: Investment in constructing Berths 3 and 4 at the International Gateway Port Hai Phong; Building a smart port model at Berths 3 and 4 of the International Gateway Port Hai Phong...

 

 

CẢNG HẢI PHÒNG CHIA SẺ KINH NGHIỆM ĐỂ CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH CÔNG