Hotline: 0985.305.307
Trang chủ / Hướng Dẫn / Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý hoá điện tử Viettel / Danh sách mẫu hóa đơn thuế Tổng khác có Qrcode từ hệ thống hóa đơn điện tử Viettel

Danh sách mẫu hóa đơn thuế Tổng khác có Qrcode từ hệ thống hóa đơn điện tử Viettel


2

Thông số kĩ thuật

Danh sách mẫu hóa đơn thuế Tổng khác

Danh sách mẫu hóa đơn thuế Tổng khác

Danh sách mẫu hóa đơn thuế Tổng khác

Danh sách mẫu hóa đơn thuế Tổng khác có QRcode

Sản phẩm khác

Giải pháp cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial

Giải pháp cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial

CHI TIẾT

Cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial :

 

Đăng ký 2 serial AA/19E và AB/19E

Dãy AA/19E có số từ 1 - 1000

Dãy AB/19E có số từ 1 - 1000

Dãy AA/19E xuất liên tục khi có hóa đơn điện tử

Dãy AB/19E dùng để dự phòng xuất chừa hóa đơn