Hotline: 0975.023.626
Trang chủ / Hướng Dẫn / Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý hoá điện tử Viettel / Tích hợp hoá đơn điện tử với phần mềm SAP (electronic invoice Intergration with SAP)

Tích hợp hoá đơn điện tử với phần mềm SAP (electronic invoice Intergration with SAP)


2

Thông số kĩ thuật

Model SAP System

 Types of integration with SAP software API

1          Integration through intermediate tools

 Tích hợp hoá đơn điện tử với phần mềm SAP oracle diginet sắc màu sthink vietlongsoft accos basys ok effect SAP Hana deloitte navision naviworld bravo FAST NGS Smart Pro POST Powersoft zentech asiasoft Vietasoft trina winerp Tâm Việt Odo Komit (electronic invoice Intergration with SAP) , Demo Thiết kế trang tra cứu hóa đơn điện tử theo yêu cầu, hoá đơn điện tử, hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử viettel, hóa đơn điện tử vnpt, hóa đơn điện tử là gì, hóa đơn điện tử misa, hóa đơn điện tử tgdd, hóa đơn , phần mềm misa tích hợp hóa đơn điện tử phần mềm kế toán tích hợp hóa đơn điện tử

1.2     Viettel’s tools

Step 1: SAP Software will export files (text, csv, xml, excel,……) to the intermediate folder.

Step 2: Viettel will create tools to read data by scanning the intermediate folder.

Step 3: Tools push data to the eInvoice Service through SFTP to execute them.

Step 4: Sinvoice will read data, check input errors (if any) and assign digital signature for invoices to issue the invoice.

Step 5: After issuing the invoice, Viettel will return the invoice number, issue date and attach a digital signature to the file. At the same time, viettel also send notice to customers.

Step 6: SAP system will take the data on the intermediate folder and update the invoice number and issued date in the system database.

2          Integrating directly from SAP software API

Tích hợp hoá đơn điện tử với phần mềm SAP oracle diginet sắc màu sthink vietlongsoft accos basys ok effect SAP Hana deloitte navision naviworld bravo FAST NGS Smart Pro POST Powersoft zentech asiasoft Vietasoft trina winerp Tâm Việt Odo Komit (electronic invoice Intergration with SAP) , Demo Thiết kế trang tra cứu hóa đơn điện tử theo yêu cầu, hoá đơn điện tử, hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử viettel, hóa đơn điện tử vnpt, hóa đơn điện tử là gì, hóa đơn điện tử misa, hóa đơn điện tử tgdd, hóa đơn , phần mềm misa tích hợp hóa đơn điện tử phần mềm kế toán tích hợp hóa đơn điện tử

Step 1: SAP software will integrate the Sinvoice System of Viettel via web service’s connection.

Step 2: Accountants will import the data into the software and SAP will integrate invoice’s issuing function.

Step 3: On the software, accountants will press the issuing button then the SAP system will use the api function on the web service and push data to Sinvoice.

Step 4: Sinvoice will read data, check input errors (if any) and assign digital signature for invoices to issue the invoice.

Step 5: After issuing the invoice, Viettel will return the invoice number, issue date and attach a digital signature to the file. At the same time, viettel also send notice to customers.

Step 6: SAP system and Viettel System will sync each other’s data on customers’ database.

 

Các loại tích hợp với phần mềm SAP 

1          Tích hợp thông qua tool

 Tích hợp hoá đơn điện tử với phần mềm SAP oracle diginet sắc màu sthink vietlongsoft accos basys ok effect SAP Hana deloitte navision naviworld bravo FAST NGS Smart Pro POST Powersoft zentech asiasoft Vietasoft trina winerp Tâm Việt Odo Komit (electronic invoice Intergration with SAP) , Demo Thiết kế trang tra cứu hóa đơn điện tử theo yêu cầu, hoá đơn điện tử, hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử viettel, hóa đơn điện tử vnpt, hóa đơn điện tử là gì, hóa đơn điện tử misa, hóa đơn điện tử tgdd, hóa đơn , phần mềm misa tích hợp hóa đơn điện tử phần mềm kế toán tích hợp hóa đơn điện tử

1.2     Tool từ Viettel

Bước 1: Phần mềm SAP  sẽ xuất ra file (text, csv, xml, excel,….) vào thư mục trung gian.

Bước 2: Viettel sẽ tạo tool để đọc dữ liệu bằng cách quét dữ liệu trong thư mục trung gian.

Bước 3: Tool sẽ đẩy dữ liệu lên dịch vụ HDDT thông qua SFTP.

Bước 4: Sinvoice sẽ đọc dữ liệu, kiểm tra dữ liệu lỗi (nếu có) và đính kèm chữ ký số lên hóa đơn điện tử.

Bước 5: Sau khi phát hành hóa đơn, Viettel sẽ trả về số hóa đơn, ngày phát hành và đính kèm chữ ký số lên dữ liệu. Đồng thời, Viettel sẽ gửi thông báo về cho khách hàng.

Bước 6: Hệ thống SAP sẽ lấy dữ liệu từ thư mục trung gian và cập nhật số hóa đơn, ngày phát hành vào hệ thống csdl.

2          Tích hợp trực tiếp trên phần mềm SAP

Bước 1: Phần mềm SAP sẽ tích hợp hệ thống HDDT của Viettel thông qua kết nối webservice.

Bước 2: Nhân viên kế toán sẽ nhập dữ liệu trên phần mềm và SAP sẽ tích hợp chức năng phát hành hóa đơn.

Bước 3: Trên phần mềm, nhân viên kế toán ấn nút phát hành hóa đơn trên hệ thống SAP sẽ gọi hàm api trên webservice và đẩy dữ liệu lên sinvoice.

Bước 4: Sinvoice sẽ đọc dữ liệu, kiểm tra dữ liệu lỗi (nếu có) và đính kèm chữ ký số lên hóa đơn điện tử.

Bước 5: Sau khi phát hành hóa đơn, Viettel sẽ trả về số hóa đơn, ngày phát hành và đính kèm chữ ký số lên dữ liệu. Đồng thời, Viettel sẽ gửi thông báo về cho khách hàng.

Bước 6: Hệ thống SAP và hệ thống Viettel sẽ đồng bộ dữ liệu với nhau trên cơ sở dữ liệu của khách hàng.

 

Sản phẩm khác

CẢNG HẢI PHÒNG CHIA SẺ KINH NGHIỆM ĐỂ CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH CÔNG

CẢNG HẢI PHÒNG CHIA SẺ KINH NGHIỆM ĐỂ CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH CÔNG

CHI TIẾT
CẢNG HẢI PHÒNG CHIA SẺ KINH NGHIỆM ĐỂ CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH CÔNG
Tại Hội thảo “Chuyển đổi số ngành Cảng biển và Logistics” do Viettel Solutions đồng tổ chức với Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) thành phố Hải Phòng, đại diện Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng đã chia sẻ về kinh nghiệm triển khai thành công chuyển đổi số trong lĩnh vực vận chuyển & hậu cần, dựa trên chính hành trình của đơn vị.
Cảng Hải Phòng là một trong những đơn vị logistics tiên phong “mở đường” đổi mới trong điều hành, chuyển đổi số tại khu vực phía Bắc. Chuyển đổi số đã giúp cảng Hải Phòng nâng tỷ lệ khách hàng thực hiện dịch vụ cảng điện tử ePort đạt 91,78%, tỷ lệ khách hàng sử dụng cổng thông minh Smart gate là 94,5%, tương tác với gần 12.500 lái xe, 1.423 doanh nghiệp vận tải sử dụng và bỏ toàn bộ chứng từ giao nhận,...
Đại diện doanh nghiệp cho biết, muốn chuyển đổi số thành công, cần quan tâm đến những yếu tố sau:
Thống nhất chuyển đổi nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ CĐS
Xây dựng chiến lược, đề án chuyển đổi số, kế hoạch phân kỳ thực hiện
Thay đổi quy trình, ban hành quy định, chính sách về chuyển đổi số
Phát triển hạ tầng, công nghệ số
Đầu tư, phát triển nền tảng số
Tạo niềm tin, bảo đảm an toàn, an ninh mạng
Truyền thông về chuyển đổi số
Xây dựng nguồn lực thực hiện chuyển đổi số
Chuẩn bị nguồn lực tài chính thực hiện chuyển đổi số
Hợp tác nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo
Nhờ đó, cảng Hải Phòng đã chuyển đổi số thành công ở hầu hết các trụ cột chính của doanh nghiệp, như:
Chuyển đổi số tại tuyến đầu càu: Tự động chụp ảnh, nhân diện tình trạng vỏ container tại tuyến cầu tàu; Ứng dụng camera đầu cần phục vụ cho giám sát, ghi nhận hoạt điều hành, khai thác tại tuyến cầu tàu; Ứng dụng hệ thống định vị dẫn hướng tự động (D.GPS) lắp đặt trên các RTG/Reach Stacker…
Chuyển đổi số tại tuyến cổng cảng: Cổng thông minh (Smart gate) với công nghệ nhận dạng; Tích hợp với các phần mềm kiểm tra và giao nhận tự động
Chuyển đổi số lĩnh vực khách hàng và quản lý tập trung: Dịch vụ cảng điện tử (ePort); App Driver tương tác giữa cảng với doanh nghiệp vận tải và các lái xe; Phần mềm chăm sóc khách hàng (CRM)
 Cùng nhiều hoạt động chuyển đổi số đang và sẽ tiếp tục thực hiện: Đầu tư xây dựng các Bến số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng; Xây dựng mô hình cảng thông minh tại Bến số 3, số 4 cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng…
-----
HAI PHONG PORT SHARES EXPERIENCE FOR SUCCESSFUL DIGITAL TRANSFORMATION
At the seminar "Digital Transformation in the Maritime Port and Logistics Industry" jointly organized by Viettel Solutions and the Department of Information and Communications (DoIT) of Hai Phong City, representatives from Hai Phong Port Joint Stock Company shared their successful experience in implementing digital transformation in the transportation and logistics sector, based on the unit's own journey.
Hai Phong Port has been a pioneering logistics entity leading the way in innovation in operations and digital transformation in the northern region. Digital transformation has enabled Hai Phong Port to achieve a customer service rate of 91.78% through the ePort electronic port service, a 94.5% utilization rate of the Smart Gate intelligent gate, interaction with nearly 12,500 drivers, and 1,423 transport businesses utilizing paperless documentation.
The enterprise representative highlighted that for successful digital transformation, attention should be given to the following factors:
 Unified awareness of digital transformation, strengthening leadership roles and guidance to carry out the digital transformation mission.
 Developing a digital transformation strategy, plan, and phased implementation schedule.
 Changing processes, issuing regulations, and policies on digital transformation.
 Developing digital infrastructure and technology.
 Investing in and developing digital platforms.
 Building trust, ensuring cybersecurity.
 Communication about digital transformation.
 Building resources for digital transformation implementation.
 Preparing financial resources for digital transformation.
 Collaborating in research, development, and innovative creativity.
As a result, Hai Phong Port has successfully digitized most of the key pillars of the business, including:
 Digitizing the front-line route: Automated image capture, container status identification on the rail route; Application of head cameras for monitoring and recording operational activities at the front line; Implementation of an automatic guiding navigation system (D.GPS) installed on RTG/Reach Stacker equipment.
 Digitizing the port gate route: Smart gate with recognition technology; Integration with automatic inspection and documentation systems.
 Digitizing customer service and centralized management: Electronic port service (ePort); Driver App facilitating interaction between the port, transport businesses, and drivers; Customer Relationship Management (CRM) software.
 Continued digital transformation activities: Investment in constructing Berths 3 and 4 at the International Gateway Port Hai Phong; Building a smart port model at Berths 3 and 4 of the International Gateway Port Hai Phong...

 

 

CẢNG HẢI PHÒNG CHIA SẺ KINH NGHIỆM ĐỂ CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH CÔNG