Hotline: 0985.305.307
Trang chủ / Hướng Dẫn / Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý hoá điện tử Viettel / Link Video sử dụng các chức năng trên hệ thống Hóa đơn điện tử

Link Video sử dụng các chức năng trên hệ thống Hóa đơn điện tử


2

Thông số kĩ thuật

1. [HDDT]_Hướng dẫn Menu Tiện ích Xem chi tiết

2. [HDDT]_Hướng dẫn cấu hình Email, SMS Xem chi tiết

3. [HDDT]_Hướng dẫn mẫu hóa đơn Xem chi tiết

4. [HDDT]_Hướng dẫn quản lý loại, dải hóa đơn Xem chi tiết

5. [HDDT]_Hướng dẫn quản lý phát hành hóa đơn  Xem chi tiết

6. [HDDT]_Hướng dẫn tổng quan hệ thống Hóa đơn điện tử  Xem chi tiết

7. [HDDT]_Hướng dẫn xử lý lỗi Xem chi tiết

8. [HDDT]_Hướng dẫn lập hóa đơn sử dụng USB Token Xem chi tiết

9. [HDDT]_Hướng dẫn lập hóa đơn theo file Xem chi tiết

10. [HDDT]_Hướng dẫn quản lý hóa đơn Xem chi tiết

11. [HDDT]_Chú ý khi lập hóa đơnXem chi tiết

12. [HDDT]_Hướng dẫn lập hóa đơn Xem chi tiết

13. [HDDT]_Hướng dẫn quản lý hóa đơn chưa phát hành Xem chi tiết

14. [HDDT]_Hướng dẫn cấu hình doanh nghiệp Xem chi tiết

15. [HDDT]_Hướng dẫn cấu hình số thập phân Xem chi tiết

16. [HDDT]_Hướng dẫn danh mục chi nhánh Xem chi tiết

17. [HDDT]_Hướng dẫn danh mục hàng hóa Xem chi tiết

18. [HDDT]_Hướng dẫn danh mục khách hàng Xem chi tiết

19. [HDDT]_Hướng dẫn quản lý người dùng Xem chi tiết

20. [HDDT]_Hướng dẫn quản lý thông tin doanh nghiệp  Xem chi tiết

21. Hướng dẫn in nhiều file  Xem chi tiết

Sản phẩm khác

Giải pháp cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial

Giải pháp cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial

CHI TIẾT

Cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial :

 

Đăng ký 2 serial AA/19E và AB/19E

Dãy AA/19E có số từ 1 - 1000

Dãy AB/19E có số từ 1 - 1000

Dãy AA/19E xuất liên tục khi có hóa đơn điện tử

Dãy AB/19E dùng để dự phòng xuất chừa hóa đơn