Hotline: 0985.305.307
Trang chủ / Hướng Dẫn / Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý hoá điện tử Viettel / Hướng dẫn Người mua ký hóa đơn điện tử

Hướng dẫn Người mua ký hóa đơn điện tử


2

Thông số kĩ thuật

1. Người dùng vào link:

https://business-sinvoice.viettel.vn/tracuuhoadon.html

người mua có phải ký hóa đơn điện tử không người mua hàng có cần ký hóa đơn điện tử người mua hàng không ký trên hóa đơn người mua có phải ký trên hóa đơn điện tử chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử người mua hàng có phải ký trên hóa đơn ký người mua hàng trên hóa đơn chữ ký người mua trên hóa đơn người mua hàng có cần ký trên hóa đơn ký hóa đơn người mua hàng người mua có phải ký hóa đơn điện tử không người mua hàng có cần ký hóa đơn điện tử người mua có phải ký trên hóa đơn điện tử chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử cách ký người mua trên hóa đơn điện tử chữ ký người mua hàng trên hóa đơn điện tử miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử hóa đơn điện tử chữ ký người mua hóa đơn điện tử người mua có cần ký không hóa đơn điện tử có cần ký người mua không

2. Thực hiện nhập đầy đủ thông tin

người mua có phải ký hóa đơn điện tử không người mua hàng có cần ký hóa đơn điện tử người mua hàng không ký trên hóa đơn người mua có phải ký trên hóa đơn điện tử chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử người mua hàng có phải ký trên hóa đơn ký người mua hàng trên hóa đơn chữ ký người mua trên hóa đơn người mua hàng có cần ký trên hóa đơn ký hóa đơn người mua hàng người mua có phải ký hóa đơn điện tử không người mua hàng có cần ký hóa đơn điện tử người mua có phải ký trên hóa đơn điện tử chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử cách ký người mua trên hóa đơn điện tử chữ ký người mua hàng trên hóa đơn điện tử miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử hóa đơn điện tử chữ ký người mua hóa đơn điện tử người mua có cần ký không hóa đơn điện tử có cần ký người mua không

3. Nhấn Người mua ký để thực hiện ký hóa đơn

Sản phẩm khác

Giải pháp cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial

Giải pháp cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial

CHI TIẾT

Cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial :

 

Đăng ký 2 serial AA/19E và AB/19E

Dãy AA/19E có số từ 1 - 1000

Dãy AB/19E có số từ 1 - 1000

Dãy AA/19E xuất liên tục khi có hóa đơn điện tử

Dãy AB/19E dùng để dự phòng xuất chừa hóa đơn