Hotline: 0975.023.626
Trang chủ / Hướng Dẫn / Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý hoá điện tử Viettel / Demo Thiết kế trang tra cứu hóa đơn điện tử theo yêu cầu

Demo Thiết kế trang tra cứu hóa đơn điện tử theo yêu cầu


2

Thông số kĩ thuật

http://demotracuuhoadon.viettelsolution.com.vn/

 

Demo của KH Newimage :

http://www.newimageasia.vn/tracuuhoadon

demo trang tra cứu hóa đơn của khách hàng newimage

Demo trang tra cứu hóa đơn điện tử của KH ACS:

https://acsvietnam.com.vn/hoa-don-dien-tu/tra-cuu/

demo thiết kế trang tra cứu hóa đơn điện tử KH ACS AEON

 

Sản phẩm khác

Giải pháp cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial

Giải pháp cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial

CHI TIẾT

Cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial :

 

Đăng ký 2 serial AA/19E và AB/19E

Dãy AA/19E có số từ 1 - 1000

Dãy AB/19E có số từ 1 - 1000

Dãy AA/19E xuất liên tục khi có hóa đơn điện tử

Dãy AB/19E dùng để dự phòng xuất chừa hóa đơn