Hotline: 0975.023.626
Trang chủ / Hướng Dẫn / Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý hoá điện tử Viettel / Danh sách mẫu hóa đơn điện tử Xuất kho nội bộ 03 XKNB Viettel

Danh sách mẫu hóa đơn điện tử Xuất kho nội bộ 03 XKNB Viettel


2

Thông số kĩ thuật

Mẫu xuất kho nội bộ hóa đơn điện tử Viettel

Mẫu xuất kho nội bộ hóa đơn điện tử Viettel

Mẫu xuất kho nội bộ hóa đơn điện tử Viettel

 

Mẫu xuất kho nội bộ hóa đơn điện tử Viettel

 

Mẫu xuất kho nội bộ hóa đơn điện tử Viettel

 

Mẫu xuất kho nội bộ hóa đơn điện tử Viettel

 

Mẫu xuất kho nội bộ hóa đơn điện tử Viettel

 

Mẫu xuất kho nội bộ hóa đơn điện tử Viettel

 

Mẫu xuất kho nội bộ hóa đơn điện tử Viettel

 

Mẫu xuất kho nội bộ hóa đơn điện tử Viettel

 

Mẫu xuất kho nội bộ hóa đơn điện tử Viettel

 

 

Sản phẩm khác

Giải pháp cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial

Giải pháp cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial

CHI TIẾT

Cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial :

 

Đăng ký 2 serial AA/19E và AB/19E

Dãy AA/19E có số từ 1 - 1000

Dãy AB/19E có số từ 1 - 1000

Dãy AA/19E xuất liên tục khi có hóa đơn điện tử

Dãy AB/19E dùng để dự phòng xuất chừa hóa đơn