Hotline: 0985.305.307
Trang chủ / Hướng Dẫn / Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý hoá điện tử Viettel / Danh sách mẫu hóa đơn điện tử Giá trị gia tăng các Khách hàng Viettel đang sử dụng

Danh sách mẫu hóa đơn điện tử Giá trị gia tăng các Khách hàng Viettel đang sử dụng


2

Thông số kĩ thuật

Mẫu hóa đơn điện tử GTKT Giá trị gia tăng các KH Viettel đang sử dụng

 

Mẫu hóa đơn điện tử cabeco

Mẫu hóa đơn điện tử GIC

Mẫu hóa đơn điện tử HMC

Mẫu Hóa đơn điện tử Hữu Sang

 

Mẫu Hóa đơn điện tử Chuyển phát Thuận Phong Jtexpress

Mẫu Hóa đơn điện tử Long Cơ

 

Mẫu Hóa đơn điện tử nhật trường Vinh

 

Mẫu Hóa đơn điện tử Sách

 

Mẫu Hóa đơn điện tử Thép thành Phú

 

VMẫu Hóa đơn điện tử vỏ xe Hải triều

Mẫu hóa đơn điện tử viettel

Mẫu hóa đơn điện tử viettel

 

Mẫu hóa đơn điện tử viettel

Mẫu hóa đơn điện tử Vietjet

 

Mẫu hóa đơn điện tử Pepsi

Sản phẩm khác

Giải pháp cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial

Giải pháp cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial

CHI TIẾT

Cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial :

 

Đăng ký 2 serial AA/19E và AB/19E

Dãy AA/19E có số từ 1 - 1000

Dãy AB/19E có số từ 1 - 1000

Dãy AA/19E xuất liên tục khi có hóa đơn điện tử

Dãy AB/19E dùng để dự phòng xuất chừa hóa đơn